Sinh nhật các cháu và cô  tháng 10/2018 Trường Mầm Non  Quỳnh Mai